Energie2 začína od októbra dodávať plyn aj pre domácnosti

Publikovan: 19.09, 2011    Tma: Energie2

Alternatívny predajca zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2 začína od 1. októbra 2011 s fyzickými dodávkami zemného plynu aj pre domácnosti. Doteraz spoločnosť zásobovala plynom iba priemyselné podniky a komunálnu sféru, pritom fyzicky dodávala plyn veľkým odberateľom od júla 2011. S dodávkami elektriny pre veľkoodberateľov i maloodberateľov začne od 1. januára 2012. Informoval o tom riaditeľ Energie2, a. s., Dávid Vlnka. 

Medzi zákazníkmi sú veľkoodberatelia i maloodberatelia

,,Počítame s tým, že počet všetkých našich odberateľov od januára 2012 dosiahne cca po 3000 pri zemnom plyne i elektrine. Medzi našimi zákazníkmi sú veľkoodberatelia i maloodberatelia oboch komodít a dúfame, že ich počty v priebehu budúceho roka rýchlo porastú. Časom máme ambíciu zaradiť sa do prvej trojky najväčších alternatívnych predajcov plynu a elektriny na Slovensku. Bude to však záležať aj na tom, ako rýchlo sa udomácni  v praxi nový prijatý zákon liberalizujúci prechod zákazníkov od dominantných spoločností k alternatívnym dodávateľom“, poznamenal D. Vlnka. 

Poukázal pritom na to, že súčasný zákon núti dodavateľské firmy začať s dodávkami až o štvťrok neskoršie, než zákazník požiada o zmenu. Energie2 preto dúfa, že pripravovaná novela tieto nezmyselne dlhé čakacie lehoty skráti a zvýši operatívnosť poskytovania služieb v prospech zákazníka. Súčasný zákon totiž umožňuje zmeny vždy iba 50 dní pred začatím nového kalendárneho štvrťroka (1. 4.,1. 7., 1. 10., 1. 1.),. Preto zákazník, ktorý začne odoberať plyn, alebo elektrinu od 1. januára 2012, musí o zmenu požiadať do 30. septembra 2010. Pretože vybavenie formalít tiež chvíľu trvá, najlepšie ak požiada o zmenu aspoň týždeň predtým.

Pripravujú rozšírenie aj do ďalších okolitých krajín

,,Spoločnosť Energie2 pôsobí aj na českom trhu a pripravuje rozšírenie aj do ďalších okolitých krajín. Najbližšie má v pláne rozšíriť predaj do Maďarska. Energie2 má sídlo v Bratislave a pobočky v Topoľčanoch a Prešove. V súčasnosti zamestnáva v SR 16 stálych pracovníkov a na predaj produktov má vlastných obchodníkov a zmluvy s externými predajcami pôsobiacimi na celom území SR. Cenníkové sadzby má Energie2 nastavené nižšie, než dominantní dodávatelia. Navyše pri uzavretí zmluvy cez internet poskytuje zákazníkom ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny, a to po celú dobu trvania zmluvy. Oproti dominantným dodávateľom má Energie2 v súčasnosti ceny zemného plynu nižšie o 10 až 14 % (v priemere o 12 %) a elektriny o cca 10 %, v závislosti od zvolenej sadzby“, konštatoval D.Vlnka. 

Zdôraznil pritom, že svojim odberateľom vie Energie2 poskytnúť veľmi zaujímavé ceny, navyše ich vie pre veľkých odberateľov individuálne prispôsobiť. ,,Sme lacnejší než dominantní dodávatelia elektriny a plynu na slovenskom trhu. Umožňujú nám to obchody s týmito komoditami na európskych burzách a spolupráca so zahraničnými výrobcami a dodávateľmi elektrickej energie a zemného plynu. Nie sme teda závislí od dominantných hráčov na slovenskom trhu, môžeme byť pružní a operatívne sa prispôsobovať vývoju na trhoch. Tieto faktory, spolu s nižšími režijnými nákladmi a ochotou podeliť sa so zákazníkom o našu maržu, nám umožňujú poskytovať elektrinu a zemný plyn dlhodobo lacnejšie, než sú cenníkové ceny dominantných dodávateľov“, vysvetlil D. Vlnka. 

Nová vlna záujmu o zmenu dodávateľov

Zvýšenie cien zemného plynu od dominantného dodávateľa – SPP do júla 2011 spustilo novú vlnu záujmu o zmenu dodávateľov. Energie2 ceny nezvýšila a pocítila to vo zvýšenom záujme zákazníkov a na novouzatváraných zmluvách. Najväčší záujem je o produkt - Nebeská ponuka. Pri uzavretí zmluvy na dobu 6 rokov firma garantuje nižšiu cenu oproti súčasnému dodávateľovi elektriny a plynu po celý čas trvania zmluvného vzťahu. Zákazníci tak môžu ušetriť za dobu trvania zmluvy až tisíce eur. 

Energie2 pre zákazníkov ďalej vypracúva individuálne cenové ponuky, poskytuje im profesionálnu zákaznícku starostlivosť a energetické poradenstvo. Pritom bezplatne zabezpečuje všetky úkony pri zmene dodávateľa a elektromer a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Pre zákazníkov ponúka aj združenú fakturáciu – čiže spojenie viacerých odberných miest do jedného daňového dokladu a optimalizáciu preddavkových platieb na základe reálnej spotreby.


Zdroj: Energie2

Zdieľajte správu vo Vašej obľúbenej sociálnej sieti: Bookmark and Share Subscribe


Chcete uverejni tto sprvu na Vaej strnke ? Pouite nasledovn kd.

Autor: admin
 

Hodnotenie lnku

Priemern hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvote poet hviezdiiek:

Vynikajci
Vemi dobr
Dobr
Priemern
Zl

Monosti

Svisiaca tma

Energie2

Vytvoil Webdesign Dra-go.cz

as potrebn k spracovaniu strnky 0.06 seknd